Certyfikaty

Certyfikaty

Kalibracja aparatury pomiarowej do kontroli szczelności i przepływu jest przeprowadzana zgodnie z procedurami producenta, którego laboratorium posiada akredytację wg normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie pomiarów ciśnienia absolutnego i różnicowego, podciśnienia oraz przepływu i przecieku.

Stowarzyszenie akredytujące upoważnione do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących działa w ramach porozumienia o wielostronnym uznawaniu jednostek certyfikujących z międzynarodowymi organizacjami akredytującymi, takimi jak IAF czy ILAC, zrzeszającymi jednostki akredytujące oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. W ramach takich porozumień działa także PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Więcej informacji na temat akredytacji można znaleźć na stronie: Akredytacja ISO/IEC 17025:2017.

Akredytacja ISO/IEC 17025:2017
Certyfikat AURAEKO