Certyfikaty

Certyfikaty

Kalibracja aparatury pomiarowej do kontroli szczelności i przepływu jest przeprowadzana zgodnie z procedurami producenta, którego laboratorium posiada akredytację COFRAC wg normy ISO 17025 w zakresie pomiarów ciśnienia absolutnego i różnicowego, podciśnienia oraz przepływu i przecieku.

Czym jest COFRAC?

COFRAC jest francuskim stowarzyszeniem akredytującym upoważnionym do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, laboratoriów badawczych i wzorcujących. COFRAC ma podpisane porozumienia o wielostronnym uznawaniu jednostek certyfikujących z międzynarodowymi organizacjami akredytującymi, takimi jak IAF czy ILAC, zrzeszającymi jednostki akredytujące oraz przedstawicieli przemysłu z całego świata. W ramach takich porozumień działa także PCA (Polskie Centrum Akredytacji).

Akredytacja COFRAC – ISO 17025 Akredytacja COFRAC – ISO 17025
Certyfikat AURAEKO