Nowe wzorce nieszczelności ATEQ MASTERLEAK

Nowe wzorce nieszczelności ATEQ MASTERLEAK

Wartości przecieków generowanych przez nowe wzorce nieszczelności ATEQ MASTERLEAK uległy niewielkiej zmianie w porównaniu z dotychczasowymi wzorcami.
Aktualna tabela prezentująca wartości przecieków jakie osiągają nowe wzorce nieszczelności dla poszczególnych ciśnień jest przedstawiona na stronie: ATEQ MASTERLEAK.