Polityka prywatności

Polityka prywatności

ATEQ PL jako administrator Twoich danych osobowych zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności. Skontaktuj się z nami jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące wykorzystania Twoich Danych Osobowych, a my chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej strony i / lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności.

Spis treści

 • Definicje użyte w niniejszej Polityce
 • Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 • Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa Danych Osobowych
 • Jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie
 • W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 • Kto jeszcze ma dostęp do Twoich Danych Osobowych
 • Jak zabezpieczamy Twoje dane
 • Informacje o plikach cookie
 • Informacje kontaktowe

Definicje

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 • Przetwarzanie – każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach Danych Osobowych.
 • Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której Dane Osobowe są przetwarzane.
 • Dziecko – osoba fizyczna poniżej 16 roku życia.
 • Administrator danych osobowych – ATEQ PL Sp. z o.o. w Warszawie
 • My/nas (pisane wielką literą lub nie) – ATEQ PL sp. z o.o.

Zasady ochrony danych osobowych

Zobowiązujemy się przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze bierzemy pod uwagę Twoje prawa przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych. Na Twoje żądanie przekażemy Ci informacje dotyczące przetwarzania Twoich Danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu przetwarzania. Nasze działania związane z przetwarzaniem odpowiadają celowi, dla którego dane osobowe zostały zebrane.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość Danych Osobowych wymaganą do dowolnego celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone czasowo. Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji – co oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje Dane Osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są pozyskiwane oraz dlaczego i przez kogo są przetwarzane.
 • Prawo dostępu – co oznacza, że masz prawo dostępu do danych zebranych od/o Tobie. Obejmuje to Twoje prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych Danych Osobowych.
 • Prawo do sprostowania – co oznacza, że masz prawo zażądać sprostowania swoich Danych Osobowych, które są nieprawdziwe , niedokładne lub niekompletne.
 • Prawo do usunięcia – co oznacza, że w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich Danych Osobowych z naszych rejestrów.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że w przypadku spełnienia określonych warunków masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – co oznacza, że w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego przetwarzania – co oznacza, że masz prawo sprzeciwić się zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Z tego prawa możesz skorzystać za każdym razem, gdy nastąpi wynik profilowania, który wywołuje skutki prawne dotyczące Ciebie lub znacząco na Ciebie wpływające.
 • Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośrednie przeniesienie od jednego procesora do drugiego.
 • Prawo do złożenia skargi – w przypadku, gdy odrzucimy Twój wniosek w ramach Prawa Dostępu, podamy Ci powód, dla którego tak się dzieje. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki Twoja prośba została rozpatrzona, skontaktuj się z nami.
 • Prawo do pomocy organu nadzorczego – co oznacza, że masz prawo do pomocy organu nadzorczego i prawo do innych środków prawnych, takich jak dochodzenie odszkodowania.
 • Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich Danych Osobowych.

Dane, które zbieramy

 • Informacje, które nam przekazałeś – może to być : Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, numer telefonu, stanowisko służbowe , miejsce pracy adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia Ci produktu/usługi lub poprawy jakości obsługi klienta z nami. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, abyś mógł komentować lub wykonywać inne czynności na stronie internetowej. Informacje te obejmują na przykład imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 • Informacje zbierane automatycznie o Tobie – obejmuje to informacje, które są automatycznie przechowywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesyjne. Na przykład informacje o koszyku, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości obsługi klienta. Kiedy korzystasz z naszych usług lub przeglądasz zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.
 • Informacje od naszych partnerów – zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne do udostępnienia nam tych informacji. Są to albo informacje, które przekazałeś im bezpośrednio, albo te, które zebrali o Tobie na innych podstawach prawnych. Zobacz listę naszych partnerów.
 • Informacje dostępne publicznie – możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe:

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe w celu:

 • świadczenia naszych usług dla Ciebie – obejmuje to na przykład rejestrację konta, dostarczanie użytkownikowi innych produktów i usług, o które państwo prosili; dostarczanie Ci artykułów promocyjnych na Twoje żądanie i komunikowanie się z Tobą w związku z tymi produktami i usługami; komunikowanie się i interakcja z Tobą oraz powiadamianie o zmianach w jakichkolwiek usługach.
 • poprawienia jakość obsługi klienta.
 • wypełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa lub umowy.

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe na uzasadnionych podstawach i/lub za Twoją zgodą.

Na podstawie zawartej umowy lub wypełnienia zobowiązań umownych przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu identyfikacji użytkownika.
 • aby świadczyć ci usługę lub wysyłać/oferować ci produkt.
 • komunikowania się w celu sprzedaży lub fakturowania.

Na podstawie uzasadnionego interesu przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać ci spersonalizowane oferty (od nas i/lub naszych starannie dobranych partnerów).
 • administrowanie I analizowanie naszej bazy klientów ( zachowania zakupowe i historia) w celu poprawy jakości, różnorodności i dostępności oferowanych/świadczonych usług/produktów.
 • prowadzenie ankiet dotyczących zadowolenia klienta.

Dopóki nie poinformujesz nas inaczej, uważamy oferowanie Ci produktów/usług, które są podobne lub takie same do Twojej historii zakupów/zachowania podczas przeglądania, za nasz uzasadniony interes.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • aby wysyłać ci biuletyny i oferty kampanii (od nas i / lub naszych starannie wybranych partnerów);
 • w innych celach, na które poprosiliśmy cię o zgodę.

Przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa i/lub wykorzystania Twoich Danych Osobowych do opcji przewidzianych przez prawo. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zgromadzonych Danych Osobowych i wykorzystania takich danych. Będziemy wykorzystywać dane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy są one zanonimizowane. Przechowujemy Twoje informacje rozliczeniowe i inne informacje zebrane o Tobie tak długo, jak jest to konieczne do celów księgowych lub innych obowiązków wynikających z prawa.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w dodatkowych celach, które nie są tutaj wymienione, ale są zgodne z pierwotnym celem, dla którego dane zostały zebrane. W tym celu zapewnimy, że:

 • związek między celami, kontekstem i charakterem Danych Osobowych jest odpowiedni do dalszego Przetwarzania;
 • dalsze Przetwarzanie nie zaszkodzi Twoim interesom oraz
 • istniałyby odpowiednie zabezpieczenia dotyczące przetwarzania.

Poinformujemy Cię o wszelkich dalszych procesach przetwarzania i celach.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich Danych Osobowych

Nie udostępniamy Twoich Danych Osobowych nieznajomym. Dane osobowe o Tobie są w niektórych przypadkach przekazywane naszym zaufanym partnerom w celu umożliwienia świadczenia Usługi lub poprawy jakości obsługi klienta. Udostępniamy Twoje dane:

Nasi partnerzy przetwarzający:

 • Google dla Analityków

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie internetowej. Google ma własną Politykę prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź stronę rezygnacji z Google Analytics.

Powiązane strony trzecie:

 • Hosting

Współpracujemy tylko z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony Twoich Danych Osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub instytucjom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli wyraziłeś na to zgodę lub jeśli istnieją ku temu inne podstawy prawne.

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje Dane Osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach stosujemy anonimizację i pseudonimizację. Monitorujemy nasze systemy pod kątem możliwych luk w zabezpieczeniach i ataków.

Mimo że dokładamy wszelkich starań, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniach danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie dla Twoich praw lub interesów. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.

Jeśli masz u nas konto użytkownika, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zbieramy i nie zamierzamy zbierać ani świadomie zbierać informacji od dzieci. Naszymi usługami nie kierujemy reklam do dzieci.

Pliki cookie i inne technologie, z których korzystamy

Używamy plików cookie i/lub podobnych technologii do analizy zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Odbywa się to w celu personalizacji i poprawy Twoich doświadczeń z nami.

Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany na komputerze użytkownika. Pliki cookie przechowują informacje, które są używane do działania witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę internetową. Możesz kontrolować swoje pliki cookie na poziomie przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie internetowej, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie zbierają żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia zapewnienie bardziej spersonalizowanych funkcji. Na przykład mogą zapamiętać Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail w formularzach komentarzy, dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji następnym razem podczas komentowania.
 • Analityczne pliki cookie – te pliki cookie służą do śledzenia korzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Reklamowe pliki cookie – te pliki cookie służą do dostarczania reklam, które są istotne dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto są one używane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Są one zwykle umieszczane na stronie internetowej przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony internetowej. Te pliki cookie zapamiętują, że odwiedziłeś stronę internetową i informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często targetujące lub reklamowe pliki cookie są powiązane z funkcjami witryny dostarczanymi przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane w twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich za pomocą platformy ulepszającej prywatność.

Możesz usunąć pliki cookie przechowywane w twoim komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Alternatywnie możesz kontrolować niektóre pliki cookie stron trzecich za pomocą platformy ulepszającej prywatność.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, odwiedź stronę allaboutcookies.org.

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

ATEQ PL Sp. z o. o.
ul. Patriotów 181
04-881 Warszawa
Polska
KRS: 0000125272
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
Telefon: +48 22 612 26 78
e-mail: info@ateq.pl

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności.

Ostatnia modyfikacja została dokonana 21 lutego 2022 r.