Ateq ERD
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ

Ateq ERD

ATEQ ERD służy do testowania podzespołów, od których oczekiwana jest określona reakcja na występujące ciśnienie. Urządzenie poddaje element testowany stopniowo rosnącemu ciśnieniu aż do zajścia oczekiwanego zdarzenia takiego jak np.:

 • zamknięcie styków przekaźnika,
 • otwarcie zaworu bezpieczeństwa,
 • przy jakim ciśnieniu osiągany jest przepływ nominalny.

Tester sprawdza, czy ciśnienie, przy którym nastąpiła oczekiwana reakcja, mieści się w zadanym zakresie i następnie uwalnia ciśnienie.
Jego konstrukcja przewidziana jest do integracji i testowania podzespołów w linii produkcyjnej i pracy on-line.

 • Możliwść regulacji do 32 różnych ciśnień
 • Programowalne gradienty dla wzrostu i spadku ciśnienia
 • Ustawienie poziomów odrzutu podzespołów wadliwych
 • Sygnalizacja świetlna dla podzespołu dobrego i wadliwego
 • Wyjścia – styczniki bezprądowe
 • Dwukierunkowe łącze RS-232
 • 2 wyjścia pneumatyczne do sterowania automatyką
 • Przyłącza do elementu testowanego
 • Programowalne wyjścia 6 x 24 V do urządzeń zewnętrznych
 • Obudowa 3U 19″ do montażu w standardowej szafce sterowniczej

Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa i ciśnieniowe systemy bezpieczeństwa, czujniki,
przetworniki i wyłączniki ciśnieniowe, zawory zwrotne …

ATEQ ERD zawiera elektroniczny regulator ciśnienia. Pomiar odbywa się w trybie bezpośrednim. Testowany podzespół podłączany jest do przyłącza próby, a jego przyłącze wyjściowe jest otwarte do atmosfery.

ATEQ ERD składa się z:

 • układu pneumatycznego do stopniowego wypełniania testowanego podzespołu do ciśnienia próby, utrzymania ciśnienia po osiągnięciu wymaganego ciśnienia próby oraz uwolnienia ciśnienia po jej zakończeniu
 • programowalnego układu elektronicznego do zapisania w pamięci wszelkich nastaw próby, do sterowania gradientem próby, do obliczenia i wyświetlenia wyników