Ateq Master Jet
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Ateq Master Jet

ATEQ MASTER JET – wzorzec przepływu (dysza) stosowany jest do sprawdzenia i kalibracji przepływomierzy ATEQ typoszeregu ATEQ D. Wzorce montowane są na złączce zaciskowej do rurek z tworzywa i dostarczane w futerale ochronnym wraz z certyfikatem kalibracji.

CIŚNIENIE Typ dyszy / prędkość przepływu wyrażona w dm3/h przy 20°C i 1013 mbar
11
(110 µm)
20
(200 µm)
35
(350 µm)
59
(590 µm)
80
(800 µm)
112
(1120 µm)
160
(1600 µm)
20 mbar 1,23 5 17 51 93 180 405
100 mbar 3,3 13 40 117 221 387 922
250 mbar 5,45 21 64 185 354 607 1473
500 mbar 8,18 29 90 262 482 890 1947
1 bar 12 43 129 372 676 1262
1,5 bar 15,5 54 162 468 850 1599
2 bar 18,75 65 194 545 1010 1909
2,5 bar 22,13 76 227 638 1185
3 bar 25,5 88 260 729 1357
3,5 bar 29,25 100 293 819 1524
4 bar 31,5 110 325 910 1694

Uwaga: wartości wymienione w powyższej tabelce są wartościami orientacyjnymi i mogą się różnić o ±15%. Rzeczywiste prędkości upływu są mierzone precyzyjnie przed dostawą z dokładnością ±1.5% wartości. Na zamówienie dostarczamy również specjalne wzorce nieszczelności o wartości różniącej się od zadanej o maks. 5% i o wartości do 9000 dm3/h.

  • Do wzorca przepływu należy stosować wyłącznie suche i czyste powietrze.
  • Nie wolno umieszczać wzorca nieszczelności pod wodą a po próbie należy go przechowywać w futerale ochronnym.
  • Zero urządzenia pomiarowego należy sprawdzić zaślepiając wyjście pomiarowe nakrętką ochronną.
  • Należy dokonywać okresowego sprawdzenia wzorca przepływu w uprawnionym laboratorium (np. korzystając z usług działu metrologii firmy ATEQ).
  • Jako opcję firma ATEQ może zaoferować dodatkowy wzorzec przepływu dla podwójnego sprawdzenia kalibracji.