Czytnik kodów kreskowych
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Czytnik kodów kreskowych

Czytnik kodów kreskowych lub kamera odczytująca kody 2D DataMatrix mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji o testowanym wyrobie do aparatury pomiarowej lub oprogramowania zbierającego dane o wynikach testów (rodzaj wyrobu, numer seryjny, itp.).