EEST 50-60 Rack
  • Lotnictwo

EEST 50-60 Rack

  • Standard 50V – 60 A
  • Ładowanie dla stałego I lub U
  • Rozładowanie dla stałego I lub U
  • Dostępna duża ilość napięć i prądów
  • Dla certyfikowania baterii (CMM)
  • Użyteczne alarmy (dźwiękowe i świetlne)
  • Software na PC do zarządzania wieloma kanałami testu
  • Wielokanałowe stanowisko dostępne na życzenie