Filtr powietrza
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Filtr powietrza

Filtry powietrza oraz stacje przygotowania powietrza do oczyszczania powietrza zasilającego aparaturę pomiarową.

Zgodnie z zaleceniami ATEQ aparatura pomiarowa powinna być zasilana suchym i czystym powietrzem spełniającym wymagania (wg normy ISO 8573-1):

  • pył: KLASA 1 (0.1 µm; 0.1 mg/m3)
  • woda: KLASA 2 (punkt rosy -40°C)
  • olej: KLASA 1 (0.01 mg/m3)