Moduł wejść/wyjść
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Moduł wejść/wyjść

Moduł wejść/wyjść (I/O) umożliwia połączenie wielu detektorów nieszczelności, przepływomierzy oraz układów sterowania ATEQ w sieć. Wszystkie urządzenia mogą być sterowane i programowane z poziomu nadrzędnej centrali sterującej, która może zbierać wyniki pomiarów z poszczególnych urządzeń i przesyłać je do sterownika PLC lub systemu zbierającego dane.