Wyświetlacz RC5
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Wyświetlacz RC5

Zdalny wyświetlacz RC5 z klawiaturą do sterowania i programowania detektorów nieszczelności i przepływomierzy ATEQ. Zastosowanie tego rozwiązania umożliwia umieszczenie głowicy pomiarowej blisko testowanego detalu, a wyświetlacza z klawiaturą blisko operatora.