Wyjścia elektryczne
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Wyjścia elektryczne

Wyjścia elektryczne 24 V DC do sterowania zewnętrznymi elementami automatyki z poziomu aparatu ATEQ. Umożliwiają zautomatyzowanie niektórych czynności w prostych stanowiskach bez konieczności wyposażania ich w sterownik PLC. Wyjścia elektryczne wykorzystywane są do sterowania zaworami przełączającymi i odcinającymi, siłownikami mocującymi testowane detale, stemplami do znakowania wyrobów, itp.