Zawór Y
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ

Zawór Y

Zawór ATEQ typu Y jest specjalnym zaworem 3/2 o wysokiej szczelności.

Może być wykorzystywany m.in. do:

 • przełączania torów pomiarowych przy testach szczelności, badaniu drożności lub pomiarach objętości,
 • budowy złożonych układów pomiarowych obejmujących wiele gniazd pomiarowych, komór testowych,
 • przełączania badanego układu pomiędzy różnymi detektorami nieszczelności, przepływomierzami, testerami pneumatycznymi,
 • automatycznego podłączania wzorca nieszczelności lub przepływu do układu pomiarowego w celu symulacji nieszczelności (tzw. auto kalibracja),
 • szybkiego napełniania (tzw. by-pass) dużych detali powietrzem lub próżnią,
 • zabezpieczania detektorów nieszczelności poprzez odpowietrzanie detali (tzw. opróżnianie zewnętrzne) zanieczyszczonych pyłem, wodą lub olejem bezpośrednio do otoczenia.

Zawór ATEQ typu Y dostępny jest:

 • w różnych rozmiarach:
  • standard – do większości typowych zastosowań i testów szczelności przy ciśnieniach do 10 bar,
  • mini – do badania szczelności bardzo małych objętości lub testów przy ciśnieniach do 80 bar,
 • z różnymi rozmiarami złączek:
  • na przewód pneumatyczny 10/8 mm (wersja standard),
  • na przewód pneumatyczny 8/6 mm (wersja standard),
  • na przewód pneumatyczny 6/4 mm (wersja standard),
  • na przewód pneumatyczny 5/3 mm (wersja mini),
  • na przewód pneumatyczny 4/2,7 mm (wersja mini),
  • bez złączek (gwint wewnętrzny),
 • w wersji sterowanej:
  • sygnałem pneumatycznym (6 bar),
  • sygnałem elektrycznym (24 V DC) ze wspomaganiem pneumatycznym (6 bar),
 • a także:
  • z czujnikiem położenia PNP,
  • z czujnikiem położenia NPN,
  • bez czujnika położenia.