Szkolenia

Szkolenie

Oferowane przez nas urządzenia do testowania wyrobów w warunkach produkcyjnych wykorzystują zaawansowane techniki pomiarów i automatyzacji procesów kontroli jakości. Dla prawidłowej obsługi urządzeń przez użytkownika konieczna jest znajomość zjawisk fizycznych zachodzących podczas pomiarów, a także zasad działania urządzeń, sposobu ich programowania i weryfikacji prawidłowości działania w procesie produkcji.

ATEQ organizuje szkolenia z kontroli szczelności, pomiarów przepływu oraz prawidłowej obsługi urządzeń. Program szkoleń może obejmować takie zagadnienia jak teoretyczne podstawy testowania wyrobów, stosowane metody w produkcji oraz zasady działania, programowania i weryfikacji urządzeń. W czasie jedno- lub dwudniowych szkoleń przewidziany jest też czas na ćwiczenia praktyczne.

Organizujemy takie szkolenia dla służb kontroli jakości, technologii, utrzymania ruchu.

Miejscem przeprowadzenia szkolenia może być nasza siedziba (zalecamy, ze względu na dostępność materiałów szkoleniowych, urządzeń do ćwiczeń, itp.), ale w razie takiej potrzeby istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia na terenie zakładu Użytkownika.

Zapraszamy też do zapoznania się z materiałami Akademii Testów Szczelności ATEQ.