Kalibracje

LABORATORIUM
 

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania pomiarów przez aparaty do kontroli szczelności, przepływu oraz testery elektryczne, konieczne jest przeprowadzanie okresowych kalibracji potwierdzanych odpowiednim certyfikatem.

Kalibracja aparatury pomiarowej do kontroli szczelności i przepływu jest przeprowadzana zgodnie z procedurami producenta, którego laboratorium posiada akredytację wg normy ISO/IEC 17025:2017 w zakresie pomiarów ciśnienia absolutnego i różnicowego, podciśnienia oraz przepływu i przecieku.

Polskie laboratorium ATEQ PL posiada akredytację ISO/IEC 17025:2017 w zakresie pomiarów ciśnienia względnego, różnicowego oraz podciśnienia dla kalibracji przeprowadzanych w laboratorium oraz wyjazdowych.

Więcej informacji: Akredytacja ATEQ

Podczas przeprowadzania kalibracji jesteśmy także w stanie zaobserwować ewentualne nieprawidłowości w pracy aparatu, co pozwala na podjęcie odpowiednich działań zapobiegających wystąpieniu awarii, a co za tym idzie bezawaryjną pracę aparatury i zapewnienie ciągłości produkcji.

Zgodnie z zaleceniami producenta kalibracja zarówno aparatów jak i wzorców powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Serwis ATEQ PL wykonuje m.in. następujące rodzaje kalibracji:

  • kalibracja detektorów nieszczelności,
  • kalibracja przepływomierzy,
  • kalibracja przetworników ciśnienia,
  • kalibracja testerów elektrycznych,
  • kalibracja wzorców przecieku,
  • kalibracja wzorców przepływu (dysz),

Oferujemy wykonanie kalibracji w laboratorium ATEQ PL w naszej siedzibie lub w siedzibie Klienta przy założeniu stworzenia odpowiednich warunków zgodnych z wymaganiami kalibracji.