Przeglądy techniczne i kalibracja aparatów

Przeglądy techniczne i kalibracja aparatów

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania pomiarów przez aparaty do kontroli szczelności, przepływu oraz testery elektryczne, konieczne jest przeprowadzanie okresowych kalibracji potwierdzanych odpowiednim certyfikatem.
Zapraszamy także do korzystania z gruntownych przeglądów okresowych detektorów nieszczelności oraz przepływomierzy ATEQ.

Więcej informacji w dziale Kalibracje oraz Przeglądy techniczne.