Ateq IONIQ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Ateq IONIQ

Tester IONIQ zaprojektowano specjalnie z myślą o zintegrowaniu z linią produkcyjną wytwarzającą duże ilości podzespołów z tworzywa. Jest on szczególnie przydatny do wykrywania miejscowych wad podczas formowania tworzywa, do wykrywania przewężeń i perforacji pokryć i membran. IONIQ działa na zasadzie pomiaru natężenia prądu jonizacyjnego i wykrywa wady rzędu wielkości 10 µm przy wydajności do 15 sprawdzanych podzespołów na sekundę.

2 MOŻLIWE KONFIGURACJE
Pojedynczy kanał 1 do 6 kanałów
Wydajność: do 15 testów/s Wydajność: minimalny czas cyklu 0.7s
Uruchomienie poprzez czujnik (optyczny) Zewnętrzny pulpit wyników próby

WSPÓLNE CECHY
Pomiar prądu wyładowania Nastawa poziomu odrzutu jako % nominalnego napięcia
Zintegrowany generator wysokiego napięcia jonizującego Monitorowanie i ochrona generatora wysokiego napięcia
I/O dla sygnału sterowania urządzeniem i dla rezultatów Ogranicznik natężenia wyjściowego

Generator wysokiego napięcia:
Zintegrowany z systemem i z możliwością regulacji odpowiednio do zastosowania.

Temperatura:
Pracy: od +5 do +45°C
Składowanie: od 0 do +60°C

Wymiary:
Wys x Szer x Gł = 420 x 300 x 160 mm
Waga: 6.5 kg

  • IONIQ mierzy prąd przepływający miedzy naładowaną sondą a płytą podstawy umieszczoną pod sprawdzanym podzespołem.
  • IONIQ stosuje % nominalnego napięcia (odzwierciedlający prąd wyładowania) mierzony na sprawdzanym podzespole jako poziom akceptacji/odrzutu podzespołu.
  • W sytuacji PASS czyli akceptacji – IONIQ wskazuje wysoką wartość %. Mierzone napięcie i napięcie nominalne są niemalże równe. Uzyskana wartość jest wyższa niż poziom odrzutu a testowany podzespół jest dobry.
  • W sytuacji FAIL czyli odrzutu – IONIQ wskazuje niską wartość %. Mierzone napięcie jest znacznie niższe niż napięcie nominalne. Uzyskana wartość jest niższa niż poziom odrzutu, czyli podzespół jest uznany za wadliwy.
  • Ograniczenia zastosowania: wymagana niewielka odległość między sondą, podzespołem i płytą podstawy oraz elektryczna izolacja od otoczenia.

IONIQ zaprojektowano specjalnie z myślą o wysokowydajnych testach nakrętek z tworzywa, wykrywających wady powstałe podczas wtrysku tworzywa do formy, testach elementów z tworzywa i membran wykrywających ubytki pokryć i perforacje itp.

Zasilanie:
Sieć 90 V do 260 V AC
Jednofazowy 50/60 Hz – 40 VA
Uwaga: Urządzenie wymaga podłączenia do sprawnego przyłącza uziemienia.

Interfejsy:
Programowanie na przednim panelu.
8 wejść / 8 wyjść dla urządzeń sterowanych PLC
Izolowane RS 232 / RS 485 dla drukarki lub sieci typu MODBUS
Wejścia: 24V/10mA, opto-izolowane (3750 V RMS) lub stycznik bezprądowy.
Wyjścia: stycznik o wart. znamionowej 48V / 500 mA maks.