Ateq IONIQ20
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ
 • Szczelność i przepływ

Ateq IONIQ20

Kompaktowy tester IONIQ20 zaprojektowano specjalnie z myślą o zintegrowaniu z linią produkcyjną wytwarzającą duże ilości podzespołów z tworzywa. Jest on szczególnie przydatny do wykrywania miejscowych wad podczas formowania tworzywa, do wykrywania przewężeń i perforacji pokryć i membran.

IONIQ20 działa na zasadzie pomiaru natężenia prądu jonizacyjnego i wykrywa wady rzędu wielkości 10 µm przy czasach cyklu nawet 0.6 s.

KONFIGURACJA

 • 1 do 3 kanałów
 • Wydajność – minimalny czas cyklu: 0.6s
 • Zewnętrzny pulpit wyników próby

CECHY

 • Nastawa poziomu odrzutu jako % nominalnego napięcia
 • Monitorowanie i ochrona generatora wysokiego napięcia
 • Ogranicznik natężenia wyjściowego

Generator wysokiego napięcia:
Zintegrowany z systemem i z możliwością regulacji odpowiednio do zastosowania.

Temperatura:
Pracy: od +10 do +45°C
Składowanie: od 0 do +60°C

Wymiary:
Głowica (Wys x Szer x Gł) = 136 x 250 x 255 mm, Waga: 8 kg
Pulpit sterujący (Wys x Szer x Gł) = 250 x 250 x 60 mm, Waga: 2.8 kg

 • IONIQ20 mierzy prąd przepływający miedzy naładowaną sondą a płytą podstawy umieszczoną pod sprawdzanym podzespołem.
 • IONIQ20 stosuje % nominalnego napięcia (odzwierciedlający prąd wyładowania) mierzony na sprawdzanym podzespole jako poziom akceptacji/odrzutu podzespołu.
 • W sytuacji PASS czyli akceptacji – IONIQ20 wskazuje wysoką wartość %. Mierzone napięcie i napięcie nominalne są niemalże równe. Uzyskana wartość jest wyższa niż poziom odrzutu a testowany podzespół jest dobry.
 • W sytuacji FAIL czyli odrzutu – IONIQ20 wskazuje niską wartość %. Mierzone napięcie jest znacznie niższe niż napięcie nominalne. Uzyskana wartość jest niższa niż poziom odrzutu, czyli podzespół jest uznany za wadliwy.
 • Ograniczenia zastosowania: wymagana niewielka odległość między sondą, podzespołem i płytą podstawy oraz elektryczna izolacja od otoczenia.

IONIQ20 zaprojektowano specjalnie z myślą o wysokowydajnych testach nakrętek z tworzywa, wykrywających wady powstałe podczas wtrysku tworzywa do formy, testach elementów z tworzywa i membran wykrywających ubytki pokryć i perforacje itp.

Zasilanie:
Sieć 24 V DC / 1 A
Uwaga: Urządzenie wymaga podłączenia do sprawnego przyłącza uziemienia.

Interfejsy:
Programowanie na przednim panelu.
7 wejść / 5 wyjść dla urządzeń sterowanych PLC
Izolowane RS 232 dla drukarki lub sieci typu MODBUS
Wejścia: 24V/10mA, opto-izolowane lub stycznik bezprądowy.
Wyjścia: stycznik o wart. znamionowej 48V / 200 mA maks.