Ateq VT620
  • T.P.M.S.
  • T.P.M.S.

Ateq VT620

Urządzenie ATEQ VT620 dedykowane jest dla linii montażowych samochodów do aktywacji „uśpionych” czujników w kołach samochodów przemieszczających się po linii montażowej.

Umożliwia archiwizację danych z czujników, które mogą być później wykorzystywane do analiz statystycznych.

Jednostka ATEQ VT620 współpracuje z PLC linii montażowej. Stanowisko obsługi pojazdu może być wyposażone w max. 5 zestawów VT620 + antena w pobliżu kół przemieszczających się samochodów.