Elektroniczny reduktor
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Elektroniczny reduktor

Elektroniczny reduktor do automatycznej regulacji ciśnienia testu. Umożliwia zaprogramowanie różnych ciśnień testu w poszczególnych programach, napełnianie wstępne detalu za pomocą innego ciśnienia niż ciśnienie testu, liniowe lub stopniowane zwiększanie ciśnienia, a także wykonywanie sekwencji testów przy różnych ciśnieniach bez konieczności ręcznego regulowania ciśnienia.