Pulpit TLC5
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Pulpit TLC5

Zdalny pulpit TLC5 do sterowania aparaturą pomiarową Serii 5. Umożliwia ręczne uruchomienie i zatrzymanie cyklu przez operatora bez konieczności korzystania z klawiatury aparatu, a także wybór aktywnego programu testu.