Wzorzec przecieku
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ
  • Szczelność i przepływ

Wzorzec przecieku

Wzorzec nieszczelności (kryza) stosowany jest do sprawdzania poprawności wskazań detektorów nieszczelności ATEQ. Umożliwia m.in. symulację przecieku o znanej wartości oraz wyznaczenie współczynnika objętości układu pomiarowego, za pomocą którego detektory nieszczelności przeliczają mierzony spadek ciśnienia na wielkość wycieku. Wzorce nieszczelności powinny być starannie przechowywane oraz okresowo sprawdzane i certyfikowane w uprawnionym laboratorium.
Więcej informacji: Wzorce nieszczelności